Robot Techniek Lab 1 oktober van start

Robot-Techniek-Lab-op-de-Creative-Campus-Almere

Het Robot Techniek Lab gaat op 1 oktober 2013 officieel van start op de Creative Campus Almere van MAC3PARK. Het lab richt zich op jongeren die praktische robot gerelateerde vraagstukken gaan oplossen. Het is een omgeving waar studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan robot gerelateerde projecten.

Enige tijd geleden is in Flevoland het project Robot Techniek Lab (RTL) gestart. Dit is mede op initiatief van Technocentrum Flevoland. Het doel is om de kennisontwikkeling op het gebied van robotica te bevorderen, zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven. Het gaat daarbij om verschillende opleidingen op MBO en HBO niveau.

De aanpak van het Robot Techniek Lab

De aanpak van het techniek lab sluit naadloos aan bij het Creative Campus. De inrichting van het RTL op de Creative Campus gaat ruwweg uit drie onderdelen bestaan. Er komt een zogenaamd Leer- en Ontdekcentrum. Deze zal worden gebruikt om jongeren uit alle lagen van het onderwijs kennis te laten maken met techniek. Ook zal er een Mechatronisch-besturingscentrum en practicum worden ingericht. Deze zal een deel van de praktijkvoorziening vormen. Hier worden zowel werknemers uit het bedrijfsleven als studenten de principes van besturingstechniek en automatisering aangeleerd. Ten slotte komt er een experimenteeromgeving, het eigenlijke Robot Techniek Lab. In deze omgeving worden de voorbeelden van de robot gemaakt. 

Een studie met toekomst

Er is een grote vraag naar goed opgeleide mensen met kennis van de robottechniek. Er is behoefte aan mensen met het ‘nieuwe denken’ in het bedrijfsleven. Het zogenaamde productgericht denken, in plaats van denken vanuit het productieproces. Dit vraagt om anders opgeleide mensen. Door een combinatie te maken van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT ontstaat het vakgebied robotica. De verwachting is dat het moderniseren van het onderwijs de bedrijven aantrekt die in de toekomst ook voorop willen blijven lopen. 

Bron : Persbericht