Lesmateriaal en robots

De spanning tussen mens en techniek wordt steeds groter. Als mensen creëren wij dingen die boven onze eigen capaciteit liggen, maar die wel een plek in ons leven moeten krijgen en ons moeten ondersteunen. Dit is een spanningsveld waar jonge mensen mee te maken gaan krijgen. Vertel eens? In hoeverre gaat technologie impact op jouw baan hebben? En hoe behoud jij de menselijke kant waar nodig? Op deze pagina vind je informatie over lesmateriaal en robots.

Veel scholen kiezen voor technische vaardigheden, omdat het gemakkelijk is om op te pakken. Maar het bouwen en programmeren is slechts de laatste 5% van het technologische ontwikkelingsproces. Het is uitvoering. Er is veel denken, problemen oplossen, ontwerpen en testen voor nodig voordat het bouwen en programmeren daadwerkelijk kan beginnen.

Lesmateriaal en robots om het menselijke te behouden

Met Robotonderwijs richten we ons op het traject voor het daadwerkelijke bouwen en programmeren. We gaan in op vragen zoals: Hoe ziet mijn leven er straks uit? Wat voor banen zijn er in 2032? Welke competenties zullen er meer of minder ontwikkeld gaan worden? Wanneer is het verantwoord om taken of handelingen over te laten nemen door technologie en/of robots? Hoe behouden we het menselijke waar het menselijke nodig is?

Praat met Chatty de chatbot
Powered by RobotXperience