robots in het onderwijs, Over robotonderwijs

Techniek en technologie spelen een grote rol in de moderne samenleving. In het dagelijkse leven gebruiken we technologie bijvoorbeeld om voedsel te bereiden en te conserveren, het huis te verwarmen, te communiceren met anderen, ons te verplaatsen en gezond te blijven. Ook robots in het onderwijs zijn aan een opmars bezig.

Robots in het onderwijs

We zien dat veel scholen nog hulp nodig hebben bij de toevoeging van de onderwerpen robots en technologie aan het curriculum. Dit zien we op drie niveaus terugkomen.

Zelf alvast van start gaan zonder geld uit te geven?

Download ons gratis eBook ‘Het veterstrikdiploma voor technologie’.

curriculum het veterstrikdiploma voor technologie

Schoolvisie

Een school heeft een visie nodig op de relatie tussen mens en technologie. Als de bestuurders deze visie helder definiëren dan kunnen docenten en het curriculum volgen. We zien dat deze stap vaak wordt vergeten. De kwaliteit van het onderwijsprogramma, de positionering van de school en de betrokkenheid van de docenten blijven dan achter.

Betrokkenheid en kennisniveau docenten

Een geïnspireerde docent is een betrokken docent. Het begrijpen van de schoolvisie helpt hier enorm bij. Ook is het nodig dat docenten de kennis en middelen hebben om technologie toe te kunnen voegen aan hun lessen. Denk bijvoorbeeld aan basiskennis van kunstmatige intelligentie, robotica, de energietransitie, voorspellende geneeskunde en digitalisering van de financiële wereld.

Curriculum

Solderen en programmeren (techniek) dienen te worden aangevuld met de hierboven genoemde aandachtsgebieden. Scholieren werken dagelijks, vaak zonder het te weten, met kunstmatige intelligentie (Tiktok, Google, Snapchat en nog veel meer). Hun toekomst zal worden vormgegeven door techniek en door technologie, ongeacht hun latere beroepskeuze.

De impact van technologie

De spanning tussen mens en techniek wordt steeds groter. Als mensen creëren wij dingen die boven onze eigen capaciteit liggen, maar die wel een plek in ons leven moeten krijgen en ons moeten ondersteunen. Dit is een spanningsveld waar jonge mensen mee te maken gaan krijgen. Vertel eens? In hoeverre gaat technologie impact op jouw baan hebben? En hoe behoud jij de menselijke kant waar nodig?

Veel scholen kiezen voor technische vaardigheden, omdat het gemakkelijk is om op te pakken. Maar het bouwen en programmeren is slechts de laatste 5% van het technologische ontwikkelingsproces. Het is uitvoering. Er is veel denken, problemen oplossen, ontwerpen en testen voor nodig voordat het bouwen en programmeren daadwerkelijk kan beginnen. Er zit een groot verschil tussen techniek en technologie.

Voorbereiding binnen het onderwijs

Met Robotonderwijs richten we ons op het traject voor het daadwerkelijke bouwen en programmeren. We gaan in op vragen zoals: Hoe ziet mijn leven er straks uit? Wat voor banen zijn er in 2032? Welke competenties zullen er meer of minder ontwikkeld gaan worden? Wanneer is het verantwoord om taken of handelingen over te laten nemen door technologie en/of robots? Hoe behouden we het menselijke waar het menselijke nodig is?

Ondersteuning van de docent

We geloven dat technologische oplossingen ingezet kunnen worden om over te leren, om mee te leren en om van te leren. Het kan dienen als ondersteuning van de docent, zodat de leerlingen die meer aandacht nodig hebben op maat onderwijs kunnen krijgen. Maar robots en technologie zijn ook fantastische onderwerpen om over te leren. Zelfs als je geen technische opleiding gaat volgen.