Gastles over robots en technologie

Robots in het onderwijs, Gastcollege over Robots en technologie Hogeschool en Universiteit

Wij verzorgen regelmatig een gastles over robots en technologie voor studenten en/of docenten. Het doel van zo’n gastles is het geven van een overzicht van belangrijke trends en technologische ontwikkelingen die impact hebben op maatschappij, mens en organisatie. Omdat wij niet geloven in het statisch oplezen van slides gaan wij samen met de toehoorders het gesprek aan.

Voor wie is de gastles over robots en technologie?

De gastcolleges worden met name aangevraagd door een (beroeps-)opleiding met een ander aandachtsgebied, maar waarbij wel een grote impact wordt verwacht van technologie op de inhoud van het werk in de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zorgopleiding. Daarnaast zijn de opleidingen tot docent, econoom en zelfs kapper zeer geschikt voor het gastcollege. Het geeft de studenten niet alleen een goed beeld van de technologische ontwikkelingen binnen hun branche, maar het laat hen ook nadenken over wat de impact op hun eigen leven en toekomst zal zijn.

Ook onderwijsinstellingen die hun onderwijzers meer algemene kennis over de technologische ontwikkelingen willen geven zijn bij ons van harte welkom. Samen met het schoolbestuur kijken we naar hun visie omtrent het onderwerp technologie. Op die manier kunnen we de onderwijzers op de juiste wijze van de passende informatie voorzien. Op deze manier inspireren en enthousiasmeren we hen om het onderwerp de lessen in te brengen.

Robots en inspiratie

Het is mogelijk om tegen een meerprijs een robot te integreren in het gastcollege. Deze robot zal net als de spreker een deel van het college geven.