Onderwijsrobot op het Raayland College

Onderwijsrobot op het Raayland College

Nao is sinds 9 oktober de onderwijsrobot van het Raayland College in Venray. Hij ondersteunt leerlingen bij hun leerproces. Nao kan verschillende dingen doen, zoals voor de klas een interactieve presentatie geven of een quiz spelen. Leerlingen kunnen ook zelf met de onderwijsrobot aan de slag om te leren programmeren.

Robots spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven, zowel op het werk, op school als thuis. Om hier goed mee om te gaan, is het van belang dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met technologie. Ze raken er vertrouwd mee en leren (on)mogelijkheden kennen. De interactieve onderwijsrobot van het Raayland College leert leerlingen hoe je met een robot (samen)werkt, onder andere door hen zelf de robot te laten programmeren.

Onderwijsrobot

Ben Scholten, leraar natuurkunde en Onderzoek & Ontwerpen (O&O), is de kartrekker van het project met de onderwijsrobot. Ben: ”Onze onderwijsrobot is eenvoudig te bedienen en toegankelijk voor leerlingen én leerkrachten. Iedereen kan dus met Nao werken. Leerlingen leren zelfs hoe ze de robot zelf kunnen programmeren. Ze schrijven een programma waardoor de robot bepaalde handelingen op een bepaald moment uitvoert. Onze leerlingen ervaren dit als een erg leuke uitdaging. De robot is een grote aanwinst voor het Raayland College en bevordert onze interactieve manier van lesgeven.”

Het Raayland College

Het Raayland College is een veelzijdige, regionale school met een veilig en stimulerend leerklimaat. Ze bieden een breed, eigentijds aanbod. Ruim 2.000 leerlingen volgen bij hen voortgezet onderwijs bestaande uit gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs.

Bron: Peel en Maas Venray