TU Delft, EUR en Erasmus MC willen samenwerking versterken

TU Delft, EUR en Erasmus MC

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking structureel versterken en opschalen. In het bijzonder op het gebied van gezondheid.

De verkenning van de intensivering van de samenwerking gebeurt primair vanuit de wetenschappelijke inhoud. Leidend principe is dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder dient te worden versterkt.

TU Delft, EUR en Erasmus MC

De komende maanden verkennen de drie instellingen de mogelijkheden om de gewenste samenwerking systematisch uit te bouwen. Dit hebben de verschillende besturen afgesproken in een verdrag. Erasmus MC, EUR en TU Delft benadrukken hiermee de maatschappelijke en wetenschappelijke noodzaak van nauwere samenwerking tussen geneeskunde, technologie en de sociale wetenschappen.

Sterke band met technologie

Voor de toekomst van de geneeskunde is een sterke band met technologie vereist. Complexe en kostbare vraagstukken op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn vragen om baanbrekende oplossingen. Het is daarom belangrijk dat zowel de medische zorg, het medisch onderzoek als ook het klinisch handelen naadloos aangesloten zijn op de ontwikkelingen binnen de ingenieurswetenschappen.

Nederland is nu onvoldoende aangesloten op deze internationale ontwikkelingen. Het is noodzakelijk om een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsstrategie te formuleren, te financieren en te realiseren. Dit om zowel nationaal als internationaal nog slagvaardiger te kunnen opereren. Door de geografische nabijheid van de onderwijsinstellingen is de intensivering van de samenwerking voor de hand liggend.

TU Delft en EUR gaan ook de meerwaarde van de samenwerking op een reeks andere terreinen verkennen. Hierbij kan je denken aan AI. Maar ook energietransitie in de regio-Rotterdam (in het bijzonder de haven), urban cities development en human-robot interactie hebben de aandacht.

Bron: Delftse Post