Dag van de robotica: Industriële Robotica vraagt intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Dag van de robotica

Industriële Robotica vraagt intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dit bleek de rode draad tijdens de Dag van de Robotica op 18 april 2019, waar veel studenten, ondernemers en onderwijsinstellingen aanwezig waren.

De dag werd georganiseerd door Landstede MBO, Deltion College, Hogeschool Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotic. Hij stond volledig in het teken van een leven lang leren en Industriële Robotica. Aanleiding voor het evenement is de afronding en oplevering van het nieuw ontwikkelde mbo-keuzedeel Industriële Robotica. Het eerste en enige lesmateriaal in Nederland op dit vakgebied wat officieel is geaccrediteerd.

Dag van de robotica in Zwolle

In de ochtend maakten mbo-studenten van Landstede MBO en Deltion in kleine groepen kennis met diverse industriële robots en cobots. Docenten en leveranciers waren aanwezig om uitleg te geven over de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het middagprogramma was gericht op bedrijven en onderwijsinstellingen. Die kregen eerst een toelichting op het RIF project. Vervolgens werden er verschillende ervaringsverhalen gedeeld, onder meer van VDL Nedcar. Verder konden zij diverse kennissessies volgen op het gebied van industriële robotica. Als afsluiting gaf Ruud Veltenaar de bezoekers een inspirerende toekomstvisie mee.

Mbo-keuzedeel Industriële Robotica

De regio’s Zwolle en Harderwijk hebben een primeur met het mbo-keuzedeel Industriële Robotica. Het is het eerste en enige lesmateriaal in Nederland op dit vakgebied wat officieel is geaccrediteerd. De eerste studenten en leraren, die de mbo-keuzemodule hebben gevolgd, deelden tijdens deze dag hun ervaringen met de aanwezigen. Bovendien werden de studenten nog in het zonnetje gezet en kregen als attentie een bewijs van deelname mee.

Het ontwikkelde mbo-keuzedeel maakt deel uit van een doorlopende leerlijn en leidt op tot het niveau van het certificaat Robotic Coördinator. Binnen een regionale samenwerking ontwikkelen de verschillende scholen in samenwerking met bedrijven nieuw lesmateriaal voor het vmbo, mbo en hbo. Uitgerekend op deze dag vond ook de visitatie (NVAO) van de nieuwe 2-jarige Ad-opleiding Industriële Automatisering en Robotica plaats. Dit resulteerde in een voorlopig positief advies. Het lespakket voor vmbo’ers (VMBOTS) werd eind vorig jaar opgeleverd en in het Fieldlab Industrial Robotics gelanceerd.

Regionaal investeringsfonds

De Dag van de Robotica werd georganiseerd vanuit een unieke regionale samenwerking tussen Landstede MBO, Deltion College, Hogeschool Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotics. De samenwerking komt voort uit het regionaal investeringsfonds Industriële Robotica (RIF IR). Het heeft tot doel studenten op te leiden in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ook het opleiden van medewerkers bij bedrijven die stappen willen zetten in industriële automatisering en robotica, is een belangrijk speerpunt.

Bron: Weblog Zwolle | De Swollenaer