Onderwijsproject over technologie en robotica

onderwijsproject over technologie en robotica

Maandag 28 januari kregen 150 leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs kindercolleges in Theater de Omval. De colleges vormden de kick-off van een onderwijsproject over technologie en robotica, de ‘Robotica Challenge’.

Onderwijsproject over technologie en robotica

Het onderwijsproject over technologie en robotica is een samenwerking tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en onderwijs om de kinderen van nu voor te bereiden op de robottechnologie van de toekomst. De leerlingen gaan de komende maanden op school zelf aan de slag met mondiale vraagstukken en hoe deze met technologie zouden kunnen worden aangepakt. 

Kindercolleges

Robot Nao kondigde wethouder Jeroen Klaasse aan als spreker. Daarna kregen leerlingen van basisscholen in Diemen en het voortgezet onderwijs uit Amsterdam en Almere kindercolleges. De sprekers waren mensen van TUDelft, VU, TU Twente, hogeschool van Holland, TU Eindhoven en mensen uit het bedrijfsleven.

Ver in de toekomst

De kinderen waren erg enthousiast, al bleek dat sommigen het ook lastig vonden om zo ver in de toekomst te denken. Op 27 mei geven de leerlingen een eindpresentatie van hun projecten voor bedrijven.

Bron: DiemerNieuws.nl