Nijmeegse onderwijsinstellingen zetten (digitale) geletterdheid op de agenda

(digitale) geletterdheid

In het Nijmeegse onderwijsinstellingen is behoefte aan meer kennis en ondersteuning op het gebied van geletterdheid, vooral wat betreft ict-geletterdheid. Dit blijkt uit een eerste verkenning onder scholen van de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid.

Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel voor een succesvolle school- en werkloopbaan. (Digitale) geletterdheid is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om de (digitale) geletterdheid van jongeren in Nijmegen te verbeteren, werken de Bibliotheek Gelderland Zuid, de Gemeente Nijmegen, HAN Instituut voor Leraar en School, iXperium/Centre of Expertise Leren met ict, ROC Nijmegen en tien scholen voor voortgezet onderwijs samen in de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid– NB(D)G.

Stand van zaken (digitale) geletterdheid

In het najaar van 2018 is door het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken op de betrokken scholen op het gebied van (digitale) geletterdheid. Ook is onderzocht welke partijen een bijdrage kunnen leveren bij de ontwikkeling van jongeren op dit gebied. De thema’s die zijn onderzocht zijn: taalachterstanden, leesmotivatie, functionele leesvaardigheid Nederlands en Engels, digitale leesvaardigheid en ict-geletterdheid. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat scholen voor elk thema bij een deel van de leerlingen knelpunten signaleren. Dit geldt het meest voor ict-geletterdheid, leesvaardigheid Nederlands en leesmotivatie. Voor ict-geletterdheid hebben scholen behoefte aan ondersteuning bij beleidsvorming en aan inhoudelijke kennis. Digitaal lezen (om te leren) staat bij de meeste scholen nog niet duidelijk op het netvlies. Professionalisering van docenten wordt bij alle thema’s
als belangrijk aandachtspunt genoemd. Het rapport is hier te raadplegen.

Leren van elkaars ervaringen

Scholen en instellingen kunnen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om te leren van elkaars ervaringen en deskundigheid. Gezamenlijke inspiratiebijeenkomsten vanuit de NB(D)G zorgen voor verdere bewustwording, inspiratie en agendasetting. De aftrap hiervoor was op 7 februari met de vertoning van de film ‘More Human Than Human’ en een aansluitende paneldiscussie onder leiding van Marijke Kral, lector Leren met ict. Voor een zaal geïnteresseerde bestuurders en docenten ging een aantal experts in discussie over de vraag wat de veranderende relatie mens-technologie betekent voor ons onderwijs. Mike Ligthart, promovendus Kind-Robot interactie aan de Vrije Universiteit, en panellid op die dag: “Het doel om te prikkelen en met meer vragen weg te gaan dan te komen, is zeker gelukt!”

Bron: Regio Online