Gedeelde cognitie tussen mens en robot

Gedeelde cognitie tussen mens en robot

Hoogleraar Joost de Winter van de TU Delft werkt aan het bevorderen van contactloze interactie tussen mens en robot, met als uiteindelijke doel een gedeelde cognitie tussen beide. In zijn intreerede op 7 juni bespreekt De Winter zijn onderzoek en de toenemende rol van kunstmatige intelligentie (AI) in wetenschap en onderwijs.

Momenteel vindt de interactie met robots en machines meestal plaats via fysieke besturing, zoals toetsenborden. De Winter stelt dat deze interactie natuurlijker kan worden, vergelijkbaar met menselijke communicatie of de manier waarop een hond commando’s begrijpt. Door robots te leren wat mensen willen en voelen, en hun acties hierop aan te passen, kan de samenwerking tussen mens en robot vloeiender verlopen. Dit bevordert een efficiëntere samenwerking en benutting van robottechnologie.

De Winter en zijn team verzamelen data over de interactie tussen mens en robot, bijvoorbeeld met behulp van eye-tracking en sensoren die hoofdbewegingen meten. Deze technologieën registreren waar een autobestuurder kijkt en of voetgangers de auto hebben gezien. Deze gegevens helpen robots om menselijk gedrag beter te begrijpen en zich hieraan aan te passen.

Omgekeerd onderzoekt De Winter hoe robots hun waarnemingen aan mensen kunnen terugkoppelen. Bijvoorbeeld, een robot die passanten laat weten dat hij hen heeft gezien en voor hen zal stoppen. Hierbij onderzoekt zijn team welke vormen van interactie mensen prettig vinden en hoe vaak deze contactloze interactie acceptabel is. De Winter benadrukt het belang van balans: mensen willen geen robot die voortdurend praat of piept.

Daarnaast onderzoekt De Winter hoe robotgedrag moet worden vormgegeven. Moeten robots zich zoveel mogelijk als mensen gedragen, of is dit niet noodzakelijk? In hoeverre moeten robots menselijke data begrijpen en profileren? Deze vragen brengen meerdere vakgebieden samen, zoals psychologie, klassieke engineering en computerwetenschappen.

AI speelt een cruciale rol in De Winters werk, waardoor betere modellen ontwikkeld kunnen worden. AI biedt vele nieuwe mogelijkheden in zowel onderzoek als onderwijs. De Winter benadrukt echter dat we ons bewust moeten zijn van de gevolgen van AI-ontwikkelingen. Hij deelt zijn visie over hoe universiteiten en de samenleving met deze technologische vooruitgang moeten omgaan.

Bron: Website van TU Delft

Afbeelding: Website van TU Delft