Fieldlab Robotica: Innovatie in de Zaanstreek

Fieldlab Robotica Innovatie in de Zaanstreek

Het Fieldlab Robotica biedt een innovatieve leeromgeving voor (v)mbo-studenten in de Zaanstreek, waar zij kennismaken met de nieuwste robottechnologieën. Ook medewerkers van bedrijven kunnen hier terecht om zich bij te scholen in deze technologieën. Het doel van robotica is het vervangen van menselijke handelingen door robots, waardoor repetitief en saai werk geautomatiseerd wordt en mensen zich kunnen focussen op complexere taken. Saskia Hovinga, programmamanager bij Talland College, was betrokken bij de ontwikkeling van het Fieldlab en benadrukt het belang van deze technologieën voor een betere wereld.

Hackathons en Samenwerking

Het Fieldlab maakt gebruik van hackathons, waar studenten uit verschillende disciplines samenwerken aan oplossingen voor diverse vraagstukken. Een succesvol project betrof het ontwerpen van een levensloopbestendige woning, waarbij studenten verpleegkunde en bouwkunde gezamenlijk aan een oplossing werkten. Andere hackathon-vraagstukken richten zich op energiezuinige woningen, ICT-problemen, veiligheid en domotica. Zowel mbo- als vmbo-studenten kunnen hun bijdrage leveren, en ook hbo-instellingen pakken vraagstukken op.

Veelbelovende Toekomst

Dankzij het Fieldlab komen alle (v)mbo-studenten in de Zaanstreek in aanraking met nieuwe technologieën en hun toepassingen. Dit belooft veel voor de toekomst, met mogelijkheden voor projectweken met vo-scholen, workshops voor docenten en studenten, en keuzevakken robotica voor verschillende niveaus. Om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen, werkt het Fieldlab samen met hogescholen, zodat mbo-studenten onderdelen van hun studie kunnen volgen en ontdekken of hbo voor hen geschikt is.

Nieuwe Technologieën

In het Fieldlab kunnen studenten diverse technologieën ervaren, zoals 3D-printen voor metalen motoronderdelen, virtual reality (VR) voor het aanleren van vaardigheden, en augmented reality (AR) voor meekijken op afstand en het uploaden van instructievideo’s. Toekomstige ontwikkelingen richten zich op sensortechnologie en datainnovaties.

Betrokkenheid van het MKB

Het Fieldlab is ook toegankelijk voor het mkb, dat via samenwerking met TechValley-NH wordt bereikt. Bedrijven worden meegenomen in de mogelijkheden van robotica en AR/VR via modules die bestaande toepassingen introduceren. Deze samenwerking is essentieel om up-to-date te blijven met technologische vernieuwingen, die vervolgens in het onderwijs worden toegepast. Rolan Robotics, een voorloper in robotopstellingen, heeft het Fieldlab geadviseerd over de aanschaf van geschikte robots.

Verduurzaming en Toekomstvisie

Het Fieldlab Robotica begon als een project gefinancierd door het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en zit nu in een fase van verduurzaming. Deelnemende partners hebben een convenant opgesteld om de samenwerking te versterken. Het Fieldlab draagt bij aan de doelen van het manifest Werken en Ontwikkelen 2030 Noord-Holland, met focus op instroombevordering en het creëren van een werkend ecosysteem en campusvorming.

Bron afbeelding: website provincie Noord-Holland