Teams curriculumontwikkeling vragen om input

curriculumontwikkeling

Meepraten over wat leerlingen in de nabije toekomst moeten leren? Bekijk dan de tussenproducten die de teams curriculumontwikkeling, bestaande uit leraren en schoolleiders, hiervoor hebben ontwikkeld en geef uw feedback! Reageren kan nog tot en met 27 januari.

Onder de noemer curriculum.nu werken negen ontwikkelteams momenteel aan de uitwerking van zogenoemde bouwstenen voor negen leergebieden. Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De teams curriculumontwikkeling formuleren richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden vervolgens meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen.

Teams curriculumontwikkeling

Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden de teams curriculumontwikkeling deze zoveel mogelijk af.

Dit traject moet leiden tot moderne kerndoelen die kinderen beter op hun toekomst voorbereiden. De huidige kerndoelen zijn elf jaar oud en daarmee aan herziening toe. Het traject moet daarnaast leiden tot minder overladenheid van het onderwijsprogramma, een betere samenhang tussen de verschillende leergebieden en doorlopende leerlijnen.

Waarop kunt u reageren?

Om zoveel mogelijk input op te halen voor het vormgeven van de bouwstenen, worden er deze maand verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zeven teams leggen daarnaast hun tussentijdse ideeën alvast digitaal aan u voor. Via deze pagina kunt u tot en met 27 januari uw input meegeven aan de ontwikkelteams. De ontwikkelteams Mens & Natuur en Mens & Maatschappij kiezen ervoor om alleen input op te halen tijdens de speciaal daarvoor georganiseerde stakeholderbijeenkomsten op 16 en 23 januari. Daarnaast zijn er nog diverse andere bijeenkomsten. Bekijk de agenda van curriculum.nu voor een actueel overzicht en om u aan te melden voor een van de bijeenkomsten.

Over Curriculum.nu

In totaal werken de ontwikkelteams in vijf verschillende fases toe naar de uiteindelijke bouwstenen. In eerdere fases bogen die zich over de vraag welke kennis en vaardigheden alle leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten hebben. Ook bekeken ze hoe ze de samenhang tussen de verschillende leergebieden verder kunnen bevorderen.

Na iedere fase leveren de teams curriculumontwikkeling tussenresultaten op. Onder meer leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen vervolgens een reactie geven. De tussenproducten worden daarna op basis van de feedback aangescherpt. Die worden hierdoor steeds concreter en dienen uiteindelijk als basis voor de uiteindelijke kerndoelen. 

In het voorjaar van 2019 worden de totale opbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu per leergebied openbaar gemaakt. Daarna is er tijd om de totale opbrengsten met het onderwijsveld en belanghebbenden te bespreken. De ontwikkelteams kunnen in deze periode ook de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen aanscherpen. Anders dan aanvankelijk gepland, betekent dit dat de teams hun advies kort na de zomer van 2019 aan minister Slob overhandigen. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Bron: PO-Raad