Een cyberjuf of meester

Een cyberjuf of meester

Verwelkom een cyberjuf of meester! En weg met de kleine scholen. Alleen met zulke radicale oplossingen voor het lerarentekort kunnen kinderen straks nog rekenen op goed onderwijs op de basisschool, stelt schoolbestuurder Wiely Hendricks in het Algemeen Dagblad.

Of de problemen ook zo erg worden als voorspeld wordt, weet hij niet, maar „het probleem is er nu al en lost zich niet vanzelf op”.

Dure uitzendkrachten

Hendricks is van mening dat er op dit moment niet genoeg gedaan wordt aan het lerarentekort. Ook op De Haagse Scholen, waar Hendricks schoolbestuurder is, zijn al klassen naar huis gestuurd en is het lastig om invallers te vinden als er zieke leraren zijn. „Ziekte is het prominente probleem, want dan ben je op uitzendbureaus aangewezen.” En die leraren zijn weer duurder, terwijl ze taken als oudergesprekken niet uit hoeven te voeren. „Dat leidt weer tot spanningen binnen lerarenteams. Het kan in deze situatie niet zo zijn dat we dezelfde kwaliteit van onderwijs kunnen garanderen”, zegt Hendricks tegen de krant.

Kwaliteit van het onderwijs verbeteren

In 2027 zou er een tekort van 11.000 leraren zijn. „Dit zijn noodoplossingen voor de korte termijn. Voor de lange termijn staan we voor een groot arbeidsprobleem en moeten we tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Dat is een lastige combinatie.” We moeten meer „out of the box” denken, vindt Hendricks. Ook is hij van mening dat de kleine scholen zouden moeten sluiten: daar zou namelijk veel geld bespaard kunnen worden. „Het kan veel efficiënter, dan kan er uiteindelijk geld bespaard worden en meer kwaliteit geboden worden.”

Een cyberjuf of meester

Hij ziet een toekomst met klassen met virtuele leerkrachten. Hendricks denkt wel dat ‘echte’ leerkrachten in het basisonderwijs broodnodig blijven. “Maar misschien kunnen virtuele leraren wel een deel van het routinematige werk doen, als hulp. Robots hebben zo’n negatief imago, maar ik denk dat ze een deel van de lessen gaan overnemen. De leerkracht kan dan zelf extra aandacht besteden aan een groepje of individuele leerlingen. Je zult het onderwijs anders moeten organiseren”, vertelt Hendricks.

Bron: Algemeen Dagblad