Dash en Dot en Bee-Bot voor IKC de Bosvlinder

Dash en dot

De kinderen van integraal kindcentrum de Bosvlinder in Hooghalen maken kennis met de wereld van coderen en programmeren. Na de voorjaarsvakantie start het IKC met een lesprogramma om het logisch en computergericht denken te stimuleren met onder andere Dash en Dot.

Een programma waarbij kinderen leren om problemen op te lossen met behulp van computertechnologie.

Dash en Dot

De Bosvlinder maakt hiervoor gebruik van de bestuurbare robots Dash en Dot en Bee-Bot en het lesmateriaal van Codevaardig. De Bosvlinder biedt de lessen aan in alle groepen. De jonge kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met Bee-Bot. Daarmee leren ze onder andere hoe ze routes kunnen programmeren. De andere groepen leren het programmeren met Dash en Dot. Met speciale apps kunnen zij de robots laten dansen op muziek of laten bewegen door een doolhof. Ook kunnen kinderen de robot zo programmeren dat hij bijvoorbeeld deel uitmaakt van een presentatie.

Computational Thinking

Met het nieuwe lesmateriaal wil De Bosvlinder kinderen voorbereiden op belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw, zoals computational thinking en creatief denken. Het lespakket krijgt een vaste plek in het jaarprogramma van het IKC voor talentontwikkeling.

IKC de Bosvlinder

IKC de Bosvlinder is de enige openbare basisschool in Hooghalen. Daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid voor kinderopvang waardoor ze een integraal kind centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar vormen. 

Bron: De krant van Midden Drenthe