Uniek bereidt leerlingen voor op de toekomst met programmeren

Uniek bereidt leerlingen voor op de toekomst met programmeren

De techniek staat niet stil. Zelfrijdende auto’s, robots in en rondom het huis zoals stofzuigers en grasmaaiers. Steeds vaker worden we geconfronteerd met machines en robots die werk uit handen nemen. Maar iemand moet die robots maken en programmeren. De leerlingen uit groep 7, van de openbare basisschool Uniek hebben woensdag hun vervolgstappen gezet in de 21-eeuwse vaardigheden.

Al eerder heeft deze school onderwijs op het gebied van ICT en programmeren aangeboden. Uniek vindt het belangrijk dat haar leerlingen worden voorbereid op een maatschappij waarin iedereen in toenemende met computers en robots te maken krijgt.

Uniek en Robotica

Onder begeleiding van vakdocenten van Ixperium kregen de leerlingen les in robotica. wat staat voor het bouwen van robots, marsvoertuigen en auto’s. Hoe laat je deze vervolgens de juiste route rijden? Stapsgewijs ontdekken de leerlingen dat programmeren gelijk staat aan het invoeren van een reeks opdrachten. Dit vraagt veel vooruitdenken, een vaardigheid die ook in andere vakken zinvol is.

HAN

Ixperium, centre of expertice, is een netwerkorganisatie op het gebied van leren en lesgeven met ICT. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en verschillende schoolbesturen uit Gelderland, waaronder Proominent erkennen het belang van gedegen ICT onderwijs. Vanuit deze gedachte is het IXperium ontstaan. Een centrum waar leerlingen de techniek in handen krijgen en ontdekken wat zij er mee kunnen doen.

Na een ochtend intensief leren gingen de leerlingen weer terug naar school. Maar niet alleen. Tot de kerstvakantie hebben zij een robot in de klas. Ook die kan van alles leren, maar alleen wanneer de kinderen hem goed programmeren.

Bron: De Edese Post