Lerarentekort op termijn oplossen met robots

Lerarentekort op termijn oplossen met robots

Rector Rob Schuurmans weet het zeker: Ooit staan er robots voor de klas. Kunnen we het lerarentekort op termijn oplossen met robots voor de klas? Leerlingen van het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven gaan erover in discussie.

Zo start het artikel dat op 17 april in Trouw verscheen. Het artikel vertelt over een discussie tussen leerlingen aan de hand van een demonstratie van robot Wubbo.

Lerarentekort op termijn oplossen met robots?

De meningen lijken nog erg verdeeld. Rector Rob Schuurmans denkt echter dat robots in de toekomst wel degelijk een rol spelen bij het oplossen van het lerarentekort. Als ze vrijwel autonoom een hotel kunnen laten draaien, moeten er ook toepassingen voor in de klas te bedenken zijn.

Julia (16) vindt de relatie met een docent te belangrijk om overboord te gooien. ““Een leraar die enthousiast vertelt, zorgt voor een goede sfeer en houdt de klas gemotiveerd. Hij weet wie moeite heeft met de stof en maakt ook een praatje met je over het weekend.”

Toch gaat het er ooit van komen, vermoedt Bogers. Volgens zijn schatting staan er rond 2050 robots voor de klas.

Bron: Trouw