Robot geeft les op middelbare school

Robot voor de klas

Die primeur valt ten deel aan klas 1M2 van vmbo-school Thamen in Uithoorn. Normaal gesproken geeft wiskundedocent Jos Hoogeveen hier les, maar de komende vier weken wordt er tijdens de wiskundelessen geoefend met de kleine robot Zora. Die vier weken zijn onderdeel van een onderzoek dat Elly Konijn en Johan Hoorn doen naar het gebruik van robots in het onderwijs

Helpen met saai werk

Vandaag wordt er geoefend met die rekentafels. Leerlinge Maartje Boxen wordt naar voren geroepen om de tafel van 5 te oefenen met robot Zora. Een makkie, natuurlijk, voor een leerlinge uit de eerste klas. Zonder aarzelen dreunt het meisje, die haar blonde haren in een paardenstaart draagt, de juiste antwoorden op. 25. 45. 40. 5. Zora maakt een dansje: „Wow, je hebt alles juist geantwoord.” Er wordt luid gejoeld in de klas. Getrommel op de tafels. Gefluit.

Waarom een robot

Konijn en Hoorn benoemen een aantal voordelen van het gebruik van een robot bij het lesgeven:

Minder expressie

Leerlingen die heel gevoelig zijnvoor de expressieve gezichtsuitdrukking van de docent raken snel afgeleid. De robot heeft weinig mimiek.” Dit speelt met name bij autistische leerlingen

Meer geduld

Leerlingen die matig zijn in wiskunde en een som na herhaaldelijk uitleggen niet snappen, kunnen baat hebben bij de robot.De robot denkt niet: jij bent dom en legt zonder morren het probleem vijf keer hetzelfde uit.

Hulpmiddel voor vertrouwen

Rollen kunnen ook worden omgedraaid door de leerling de lesstof aan de robot laten uitleggen. Dat geeft de leerling zelfvertrouwen.” Elly Konijn. Je kunt zo per kind specifiek een hulpmiddel ontwikkelen.

Emotie

Menselijke eigenschappen zijn niet altijd gewenst in het onderwijs. Woedend worden in de klas is nooit goed maar komt logischerwijs wel voor. Humor houdt de les sappig. De robot kan een goede dosis humor worden mee gegeven

Experiment

Waar heeft robot Zora als docent moeite mee? Een rumoerige klas. In een onrustige klas verstaat de robot de antwoorden niet. Ook langzaam of snel uitgesproken antwoorden pikt Zora niet op. De komende weken zal er ook geëxperimenteerd worden met hoe streng Zora moet zijn. Konijn: „Onderzoek heeft uitgewezen dat een robot die zich als een klasgenoot gedraagt niet werkt. Ga jij je sommen maken voor een vriendje?”

Bron : NRC – Wow zegt de lesgevende robot