Vriendschap met robots

Doel van les:

De leerlingen leren over vriendschappen en reflecteren op zichzelf. Daarbij ervaren ze dat er verschillen zijn in vriendschappen en wat dit betekent: nu en in de toekomst.

Robot lesmateriaal Vriendschap

Leerdoel:

Computational Thinking; heeft begrip van handelingen die in de samenleving door technologie en/of robots worden uitgevoerd.

Vaardigheden binnen W&T:

Techniek en levende natuur (kennis), reflecteren, waarderen en oordelen (vaardigheden) en kritisch naar anderen, kritisch op zichzelf en begrijpen (houding).

Voorbereiding:

  • Lees de handleiding
  • Controleer de slides op het digibord
  • Kijk de filmpjes
  • Print voor iedere leerling het werkblad uit

Lesverloop:

Introductie – zelf ervaren
Verdieping – meer over vriendschap
Doen – reflecteren op jezelf
Afronden