Bouwen als een robot

Doel van les:

De leerdoelen verschillen per niveau.

Bouwen als een robot

De leerdoelen verschillen per niveau.
Basis:
– De leerling kan een algoritme uitvoeren. Een algoritme is een reek eindige instructies die vanuit een gegeven begin toestand naar een beoogd doel leidt.
Vervolg:
– De leerling begrijpt dat een algoritme in een context wordt uitgevoerd (andere blokjes is bijvoorbeeld een ander resultaat).
– De leerling begrijpt dat een algoritme een serie geordende instructies or regels is, die stap voor stap uitgevoerd worden om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken.

Leerdoel:

Computational Thinking; heeft begrip van handelingen die in de samenleving door technologie en/of robots worden uitgevoerd.

Voorbereiding:

– Lees de handleiding
– Controleer de slides op het digibord
– Kijk de filmpjes
– Leg de bouwstenen klaar: voor elk duo in de klas identieke setjes van 5-8 stenen
– Visuele afscheiding voor de duo’s
– Eventueel pen en papier klaarleggen

Lesverloop:

Introductie
Verdieping – meer over hoe een robot geprogrammeerd wordt en hoe deze opdrachten uitvoert
Doen – zelf ervaren hoe het is om ‘geprogrammeerd’ te worden
Afronden