Bewegen als een robot

Doel van les:

De leerlingen leren de verschillen tussen een menselijk lichaam en een mechanisch lichaam.
Daarnaast leert de leerling een algoritme uitvoeren. Een algoritme is een reek eindige
instructies die vanuit een gegeven begin toestand naar een beoogd doel leidt. Aansluitend leren ze dat er verschillen zijn tussen het geven van instructies en het uitvoeren ervan.

Bewegen als een robot

Leerdoel:

Computational Thinking; heeft begrip van handelingen die in de samenleving door technologie en/of robots worden uitgevoerd.

Vaardigheden binnen W&T:

Mens en maatschappij, technische beweging (kennis), reflecteren, onderzoeken en ontwerpen (vaardigheden) en kritisch naar anderen, kritisch op zichzelf en origineel (houding).

Voorbereiding:

– Lees de handleiding
– Controleer de slides op het digibord
– Kijk de filmpjes

Lesverloop:

Introductie – zelf ervaren
Verdieping – meer over robots
Doen – lopen als een robot
Afronden