Robot als coach

robot als coach, IPALcoach

 

Robot als coach

Onze maatschappij is aan het robotiseren. De ontwikkelingen van technologieën zijn bijna niet meer bij te houden. Sommige technologieën zijn hypes en andere zijn trends. Robots zijn in de industrie al een trend en ook in het onderwijs zal dit een trend gaan worden. De robot als leermiddel zal met name in het basisonderwijs een grote rol spelen. De robot als coach kan op meerdere leerniveaus van toepassing zijn.

IPALcoach

De docent van vlees en bloed blijft, maar kan worden ondersteund door een ‘IPALcoach’. Deze IPALcoach kan worden ingezet om gehoor te geven aan ‘zorgleerlingen’, ‘excellente leerlingen’ en ‘talentontwikkeling’. Het geeft de onderwijzer een hulpmiddel om de leerlingen op hun eigen niveau onderwijs te kunnen geven. De verfijning en betaalbaarheid van een IPALcoach zal in de toekomst alleen maar beter worden. De robot is multidisciplinair en kan worden gezien als een interactieve interface om mee te leren, waarbij de kennisconstructie van een leerling wordt aangesproken.

Robot om van te leren

Denkbare toepassingen voor de robot zijn overhoren, instructie geven of reflecteren. De IPAL robot werkt het best 1 op 1 of in kleine groepjes en is niet bedoeld om taken van een docent over te nemen. Hij ondersteunt de docent, waardoor deze kan inspelen op specifieke (leer-)behoeftes van leerlingen. Op die manier draagt hij bij aan differentiatie in de klas en talentontwikkeling.