Leren programmeren

leren programmeren

Leren programmeren

Leren programmeren kan via een lesdag van RobotOnderwijs. Onder begeleiding van een van onze docenten vullen we een lesdag in om het programmeren van verschillende robots onder de knie te krijgen.

Echte robots programmeren

Op de lesdag zelf brengen wij  2 verschillende soorten robots mee. We nemen een Pepper Humanoid robot en de NAO Humanoid robot mee. Deze robots worden ingezet om de leerlingen gelijk het resultaat van hun werk te kunnen laten zien. Gedurende de dag besteden we aandacht aan drie verschillende programmeertalen. Dit zijn de drie talen die momenteel het meest gebruikt worden. De programmeertalen die op deze dag aan bod komen zijn Python, Javascript en Choregraphe.

Het nut van programmeren

Dat de nieuwe vormen van technologie een enorm groot deel van een ieders leven gaat uitmaken is duidelijk. Het is daarom belangrijk om te leren hoe ze met die technologie kunnen omgaan. Leren programmeren zal voor veel vakgebieden in de toekomst helemaal niet nodig zijn, zeker niet wanneer de ontwikkeling van stem-gestuurde technologie doorzet. Maar het programmeren van een robot is wel goed om de leerlingen te leren over oorzaak en gevolg, verbanden en inzicht in hoe de technologie werkt. Ondanks dat lang niet iedereen later programmeur wordt, vinden veel leerlingen het leuk om een keer een echte robot te programmeren.