Winactie ‘meet & greet met robot Pepper’

Wil jij robot Pepper 4 uur lang bij jou op school of in de klas?

Dat kan!

Wij werken met verschillende onderwijzers samen om lessen te creeren die aansluiten bij het nieuwe curriculum. Zónder dat je daarvoor hoeft te investeren in (dure) technologiën.

Wanneer jij een van deze onderwijzers wordt, maak je automatisch kans om een kosteloos bezoek van Pepper te winnen, inclusief een robot professional die er alles over kan vertellen!

Algemene voorwaarden winactie ‘meet & greet met robot Pepper’

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie ‘meet & greet met robot Pepper’ op de website van RobotOnderwijs, onderdeel van RobotXperience. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

 1. Lesmateriaal dat wordt ingezonden voor deelname aan de winactie ‘een meet & greet met robot Pepper’ mag door RobotOnderwijs kosteloos gecommuniceerd en verspreid worden, zowel online als offline.
 2. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. RobotXperience kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 4. De winnaars kunnen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 7. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de hieraan verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 8. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie.
 9. Deelname aan de winactie ‘meet & greet met robot Pepper’ is voor rekening en risico van de winnaar.
 10. RobotXperience is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 11. RobotXperience is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie, het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden of bij ongepast taalgebruik.
 12. RobotXperience is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken of te wijzigen zonder dat er op enigerlei wijze een vergoeding aan de deelnemer plaatsvindt.
 13. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarde winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
Praat met Chatty de chatbot
Powered by RobotXperience