De robot als hulpmiddel voor het onderwijs

De robot als hulpmiddel voor het onderwijs

Kunnen robots de drukbezette leraar assisteren? De robot als hulpmiddel voor het onderwijs? Taalwetenschapper Rianne van den Berghe testte het op kleuters, in een poging ze een tweede taal aan te leren. Onlangs verdedigde ze haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht. (meer…)

TU Delft, EUR en Erasmus MC willen samenwerking versterken

TU Delft, EUR en Erasmus MC willen samenwerking versterken

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking structureel versterken en opschalen. In het bijzonder op het gebied van gezondheid.

(meer…)

Meiden willen juf, jongens drone als virtueel rolmodel

Meiden willen juf, jongens drone als virtueel rolmodel

Binnen afzienbare tijd zal een groot deel van de leeromgeving uit virtual reality bestaan. Jongens hebben dan het liefst een vliegende robot als docent, meiden willen juf Marie, een virtuele juf. Dat hebben Deense psychologen vastgesteld in een onderzoek naar de vraag hoe VR het beste is te gebruiken in een leeromgeving.

(meer…)

Advies ontwikkelteams Curriculum.nl kort na de zomer van 2019

Advies ontwikkelteams Curriculum.nl kort na de zomer van 2019

In het voorjaar van 2019 worden de totale opbrengsten van de ontwikkelteams Curriculum.nu per leergebied openbaar gemaakt. Daarna is er tijd om de totale opbrengsten – visie, grote opdrachten en bouwstenen – met het onderwijsveld en belanghebbenden te bespreken. De ontwikkelteams kunnen in deze periode ook de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen aanscherpen.

(meer…)

STEM-onderwijs is niet genoeg: met makerspaces verwerf je de skills die je op de moderne werkplek nodig hebt

STEM-onderwijs is niet genoeg: met makerspaces verwerf je de skills die je op de moderne werkplek nodig hebt

We bevinden ons in een enorme, door technologie gedreven transformatie die bijna elk aspect van onze samenleving beïnvloedt. De impact ervan is met name op de arbeidsmarkt duidelijk merkbaar, waar als gevolg van de toegenomen afhankelijkheid van innovatieve technologieën allerlei ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Een van de grootste gevolgen van deze ontwikkeling is dat de huidige werknemers heel andere onderwijs- en opleidingsbehoeften en skills nodig hebben dan hun voorgangers om werk te kunnen vinden.

(meer…)

Praat met Chatty de chatbot
Powered by RobotXperience