Hogeschool en Universiteit

In Nederland is een hogeschool een school voor uitsluitend hoger beroepsonderwijs. Vanouds waren de termen “hogeschool” en “universiteit” min of meer inwisselbaar: tot in de negentiende eeuw werd de Universiteit Leiden aangeduid als de “Hogeschool te Leiden”. Tot halverwege de jaren 1980-90 was de naam “hogeschool” voorbehouden aan instellingen voor hoger onderwijs die op universitair niveau functioneerden, maar niet het (volledige) aanbod van de “klassieke”, brede universiteiten hadden. Zij waren doorgaans gespecialiseerd in een bepaald vakgebied (technische hogeschool, landbouwhogeschool, economische hogeschool). Daarna werden deze instellingen “universiteit” genoemd, en kwam de term “hogeschool” in zwang voor instellingen voor hoger beroepsonderwijs.

Symbiotisch Onderwijs, de oplossing van RobotOnderwijs

RobotOnderwijs biedt actief mogelijkheden aan om leerlingen en onderwijzers bewust maken van de ontwikkelingen binnen technologie. Wij informeren ze onder andere over de gevolgen die dit kan hebben voor hun leven. Heel toegankelijk door bijvoorbeeld een gastcollege te geven over wat de huidige technologie al voor nut en gevolgen kan hebben voor hen. Dit word gevolgd door een gesprek over wat dit kan betekenen. Niet alleen voor de relaties tussen mens en machine, maar ook voor hun toekomst op de arbeidsmarkt. Dit noemen we symbiotisch onderwijs.

De gastcollege’s worden met name aangevraagd door opleidingen waarbij door technologie een grote impact wordt verwacht op de inhoud van het werk in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan zorgopleidingen. 

Praat met Chatty de chatbot
Powered by RobotXperience