Er zijn verschillende vormen van technologie die in de klas ingezet kunnen worden. Van robots om mee te leren, tot robots om van te leren. Naast het leren over robots raden wij aan om de technologie in te zetten om het kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen. Een robot in de klas lijkt dan ook een logische stap.

Robot in de klas

Steeds meer onderwijsinstellingen zijn actief met het onderwerp robots en technologie bezig. Daar waar het onderwerp steeds beter zijn plek vindt binnen het curriculum, zien we dat scholen nog stoeien met de praktische toepassingen. Want wanneer is een vorm van technologie nu van toegevoegde waarde? Op welke manier wil je een robot in de klas? Ter illustratie van de docent, misschien juist voor de kinderen die extra hulp bij moeilijke vakken nodig hebben. Of misschien wil je de technologie inzetten om de leerlingen die wat sneller zijn dan de rest in hun eigen tempo door te laten werken.

Visie

Voordat een onderwijsinstelling investeert in de aanschaf van, vaak dure en onbekende, technologie vinden wij het belangrijk dat het schoolbestuur eerst een visie bepaalt. In de praktijk hebben wij ervaren dat dit een voorwaarde is voor succes. Aan de hand van deze visie kunnen onderwijzers gemakkelijker hun weg vinden binnen het woud van technologische ontwikkelingen. En mocht het toch nog een uitdaging zijn om te bepalen welke vorm van technologie nu écht geschikt is dan zijn wij er om te helpen.

 

Hier hebben we hulp bij nodig!

Een robot in de klas