Masterclass postmasterstudenten

Inzet van robots bij medicatie verstrekking

Postmasterclass voor mensen werkzaam in het ziekenhuis. Uitdaging was het robotiseren van het proces voor medicatie verstrekking in het ziekenhuis.

Mogelijkheden

Gebaseerd op een bestaand proces in het ziekenhuis werd aan de postmasterclass studenten gevraagd waar robotisering mogelijk en gewenst is en na te denken over de haalbaarheid en de implicaties.

Praat met Chatty de chatbot
Powered by RobotXperience