Robot als coach

Onze maatschappij is aan het robotiseren. De ontwikkelingen van technologieën zijn bijna niet meer bij te houden. Sommige technologieën zijn hypes en andere zijn trends. Robots zijn in de industrie al een trend en ook in het onderwijs zal dit een trend gaan worden. De robot als leermiddel zal met name in het basisonderwijs een grote rol spelen. De robot als coach kan op meerdere leerniveaus van toepassing zijn.

IPALcoach

De docent van vlees en bloed blijft, maar kan worden ondersteund door een ‘IPALcoach’. Deze IPALcoach zal worden ingezet om gehoor te geven aan ‘zorgleerlingen’, ‘excellente leerlingen’ en ‘talentontwikkeling’ waarmee de robot differentiatie in de klas te organiseren maakt en houdt. De verfijning en betaalbaarheid van een IPALcoach zal in de toekomst alleen maar beter worden, eveneens de acceptatie van robots. De robot is multidisciplinair en kan worden gezien als een interactieve interface om mee te leren, waarbij de kennisconstructie van een leerling wordt aangesproken.

Praat met Chatty de chatbot
Powered by RobotXperience